Gaudioso


Název Gaudioso znamená "radostný" a vystihuje cíl - předání radosti ze společného hudebního zážitku. 

Dechové kvarteto Gaudioso

Dechové kvarteto Gaudioso bylo založeno v roce 2018. Jeho vznik byl logickým vyústěním dlouholeté hudební spolupráce hráček.

Dechové kvarteto se pro svoji nástrojovou rozmanitost řadí k těm zvukově nejbarevnějším. To nabízí i bohatost a žánrovou rozmanitost při výběru repertoáru. Nástrojové složení souboru umožňuje interpretaci kvalitních transkripcí barokní, klasicistní i romantické hudby. Skladatelé 20. a 21. století psali už přímo kompozice pro dechové kvarteto.

Členky souboru jsou všestranné umělkyně, které působí v nejlepších českých tělesech jako Orchestr Národního divadla, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nebo komorní orchestr Berg, věnují se pedagogické činnosti a dalším hudebním projektům. Kdo Vám bude hrát


Nikola Květoňová - příčná flétna

Nikola Květoňová se hudbě věnuje od dětství, samotné flétně již od devíti let. V roce 2001 byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy Mgr. Lukáše Herinka. Po maturitě pokračovala pod vedením Prof. Jiřího Válka na Akademii múzických umění v Praze, kde v roce 2010 získala titul MgA. Během studií navštěvovala pravidelně letní kurzy předních českých i světových pedagogů např. Františka Malotína, Clary Novak, Václava Kunta, Catrin Cantin nebo Felixe Renggliho. V letech 2007 - 2009 působila jako 1. flétnistka ve Filharmonii Hradec Králové. Pravidelně hostovala v Orchestru hlavního města Prahy FOK, se kterým absolvovala zahraniční turné do Německa (2007), Velké Británie a Irska (2009). Již za studií se začala věnovat komorní hudbě. S houslovým triem se v roce 2008 zúčastnila Festivalu komorní hudby v Kyotu. V současné době je členkou flétnového kvarteta Flautus vocis a koncertuje v duu s harfenistkou Hedvikou Moussa Bachou. Dále působí jako pedagog na ZUŠ Jižní Město.


Marta Bílá - hoboj

Marta Bílá (1984) patří mezi vynikající české hobojisty. Hru na hoboj studovala na Pražské konzervatoři u profesorů Bedřicha Vobořila, Gabriely Krčkové a Pavla Tylšara. Pod vedením sólohobojistky České filharmonie Jany Brožkové absolvovala (2011) Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Po celá studia se intenzivně věnovala komorní hudbě (dechové kvinteto, dechové trio). Zúčastnila se mnoha mezinárodních interpretačních kurzů                       u významných evropských profesorů a sólistů, např.: Jean-Louis Capezzali, Stefan Schilli, Christian Wetzel, Klaus Lienbacher, Gottfried Pokorny (komorní hudba) a další. 

Již za studií na konzervatoři působila v Plzeňské filharmonii, nejprve na postu hráče na anglický roh s povinností 2. hoboje, poté jako 1. hobojistka. Svou orchestrální praxi si prohlubovala hostováním v různých českých orchestrech, jmenujme například Jihočeskou komorní filharmonii, Karlovarský symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr nebo Českou filharmonii.        V letech 2011 - 2013 byla členkou hobojové skupiny Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. 

Vystupuje také na sólových recitálech ve spolupráci s výbornými českými varhaníky (Jiřina Marešová, Aleš Bárta, Vladimír Jelínek, Vladimír Roubal a další). Od roku 2007 je stálou členkou orchestru opery Národního divadla v Praze, jakožto hráč na anglický roh a 2. hoboj.  

Simona Vaňková - klarinet

Narodila se roku 1980 v Praze. 

Od roku 1990 navštěvovala ZUŠ - obor hra na klavír a hra na klarinet. Roku 1997 se stala posluchačkou Pražské konzervatoře v klarinetové třídě Ludmily Peterkové a Jana Brabce. Od roku 2005 byla posluchačkou pražské HAMU u prof. Jiřího Hlaváče a Vlastimila Mareše. Již během studia se zaměřovala na komorní hudbu. Zúčastnila mnoha soutěží:  Laureátkou rozhlasové soutěže Concertino Praga, čestné uznání na soutěži konzervatoří v Teplicích, absolutní vítězství v soutěži komorních souborů ve Vidnavě).

 Vzdělání si rozšiřovala na tuzemských                      i zahraničních interpretačních kurzech: Europäischen Musikakademie Bonn ( prof. Ralph Manno ), Dartington International Summer School   ( prof. Allan Hacker ), International Sommerakademie ISA ( prof. Gottfried Pokorny), Mezinárodní interpretační kurzy při Ostravské univerzitě ( Karel Dohnal, Igor Františák). Spolupracuje např. s orchestrem Berg, Piccolo orchestra, Ventovou dechovou harmonií, s dech. Triem Iuventa a triem Musica per tre. Pedagogicky působí na ZUŠ Jižní Město.
Lucie Libichová - fagot

Lucie Libichová se k hudbě dostala v dětství, nejprve hrou na zobcovou flétnu, posléze na klarinet a fagot. Absolvovala Pražskou konzervatoř ve hře na fagot pod vedením prof. Michaela Vernera a Konzervatoř v Plzni obor zobcová flétna u prof. Julie Brané. V současné době učí hru na zobcovou flétnu a fagot na základní umělecké škole.